Participatie traject

Kathleen Oerlemans zorgt voor resultaat van uw participatie. Geen toezichthouder maar iemand die echt helpt groeit te realiseren. Geen afstand maar invloed, controle & succes. De kennis en expertise blijft niet bij een commissaris maar wordt geborgd in het MT. De gehele organisatie is doordrongen van de eigen rol in het realiseren van groei en werkt hieraan mee. Met een 2 of 3 jaar lopend programma worden tools aangeleerd, gedragsveranderingen gerealiseerd, een groeicultuur gerealiseerd en is er focus op datgene wat belangrijk is. Een participatietraject is de meest duurzame oplossing voor een optimaal rendement.